24 Ocak 2022

Alkol Suistimali Tedavisi: Alkolizm Tedavisi

ile admin

Alkolizm, alkoliklerin ve etrafındakilerin hayatlarını mahvedebilecek ilerleyici bir hastalıktır. Bir kişi alkolü alkolik olma noktasına kadar kötüye kullandığında, genellikle alkolizm için özel tedavi gerekir. Alkolikler, bir tür rehberli alkol bağımlılığı tedavisi olmadan neredeyse hiçbir zaman iyileşemezler. Alkol kötüye kullanımı tedavisi ve alkolizm tedavi programları birçok şekilde olabilir.

Mesleki Rehabilitasyon Programı
Kendi Kendine Yardım
Alkol Tedavisi Alkol Suiistimali Tedavisi

Alkolizm için hangi tedavi seçilirse seçilsin, alkolizmin başarılı tedavisi için alkoliklerin etrafındakilerden destek alınması kritik önem taşır.
Alkol Suiistimali Tedavisi – Alkol Tedavisi Rehabilitasyon Programları Alkol tedavisi

rehabilitasyon programları (bazen basitçe detoksifikasyon olarak adlandırılır), hastanede veya ayakta tedavi gören hastalarda uygulanabilen resmi programlardır. Alkol detoksifikasyon tedavisi genellikle bir bağımlılık tedavi merkezinde veya hastanede yapılır ve alkol bağımlılığı tedavisi genellikle doktorlar, hemşireler ve diğer sertifikalı kişiler tarafından yapılır. Çoğu zaman, alkol rehabilitasyon tedavisi gören kişilerin çoğu, iyileşme sürecinde olan kişilerin kendileridir.

Alkolizm rehabilitasyon programları aşağıdaki şekillerde mevcuttur:

Yatarak
– Yatan Hasta Ayakta veya yarı zamanlı – Bazen gündüz tedavisi olarak adlandırılır
Evler – alkoliklerin bağımlılık tedavi merkezinde yaşadığı yerler Alkolizm

için rehabilitasyon tedavi programının türü ne olursa olsun, aşağıdaki adımlar ortaktır:

Alkolizm ve uyuşturucu bağımlılığı tedavisinin kendisi için en iyi olacağını tam olarak anlamak için kapsamlı bir değerlendirme yapılır. Bu değerlendirme bir doktor veya madde bağımlılığı danışmanı tarafından yapılır ve alkoliklerin ailesi ve arkadaşları tarafından sağlanan bilgileri içerebilir.
Sorunları, tedavi hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmanın yollarını açıklayan bir alkol tedavi planı oluşturulur. Bu, bir akıl hastalığı gibi bağımlılığa ek olarak sağlık sorunlarının tedavisini de içerebilir.
Bir sonraki adım, detoksifikasyon veya basitçe detoksifikasyon olarak bilinen alkolü bırakmanın ilk döneminde tıbbi tedavi olabilir. Detoksifikasyon sırasında tıbbi bakım, alkol tüketiminin türüne ve detoksifikasyon sırasındaki yan etkiler için risk faktörlerine bağlıdır. Detoksifikasyon ve alkol geri kazanımı sırasında ilaç verilmesi gerektiğinden tıbbi tedavi de gerekli olabilir.
Alkolizm tedavisi sırasında grup ve bireysel danışmanlık da dahil olmak üzere alkol tedavisi yapılacaktır. Danışmanlık türleri, alkol bağımlılığı tedavi planınıza bağlı olarak değişir.
Alkolizm ve alkolizmle baş etme üzerine eğitim, bazen okunacak kitaplar, yazılı ödevler ve başlangıçtaki davranışlar da dahil olmak üzere gerçekleşecektir.
Yaşam becerileri genellikle alkol bağımlılığı tedavisi sırasında daha önce alkol tüketimiyle ilgili olarak ele alınan sorunlarla başa çıkmanın sağlıklı yollarını uygulamaya yardımcı olmak için öğretilir.
Alkol tedavisi sırasında uyuşturucu ve alkol kullanımı için alkol test edilebilir.
Relaps önleme teknikleri, gelecekte alkol tüketimini önlemeye yardımcı olmak için rehabilitasyon sırasında sıklıkla öğretilir.
Adsız Alkolikler gibi kendi kendine yardım grupları sağlanmaktadır.
Aile eğitim ve danışmanlık hizmetleri, alkol sorununun yol açtığı sorunlar ve davranış kalıplarında aileye yardımcı olmak için alkol bağımlılığı tedavi programı tarafından sağlanır veya koordine edilir. (Okuyun: Bir alkolikle yaşamak)
Bakım izleme, alkol tedavi programı tarafından sağlanabilir veya ilgili sağlık sistemleri tarafından sağlanabilir.

Alkol Suiistimali Tedavisi- Kendi Kendine Yardım Alkol Bağımlılığı Tedavisi

Uyuşturucu bağımlılığı ile başa çıkmada kendi kendine yardım, web siteleri, kitaplar ve destek grupları gibi kendi kendine devam eden bir dizi kaynağı içerebilir. Ortak alkol tedavisi ve destek grupları arasında Adsız Alkolikler bulunur.

Adsız Alkolikler (AA) tarafından sağlanan alkol bağımlılığı tedavisi, iyileşmeyi sağlamak ve sürdürmek için önceden belirlenmiş 12 adım üzerinden çalışmaya büyük önem vermektedir. Ayrıca AA’nın merkezinde sponsor kavramı yer almaktadır. Müteahhit, alkoliklere 12 adımda rehberlik etmek ve alkoliklerin içki içmesini önlemek için destek sağlamak için tedavi arayan alkolik tarafından seçilen bir dinlenme alkoliğidir. Adsız Alkolikler, üyelerin her zaman ücretsiz olan toplantılara katılmasını gerektirir.

İçmekten kaçınmaya motive olma İçme
ihtiyacıyla yüzleşme
Düşünce ve davranışları yönetmek için problem çözme becerileri
Kısa ve Uzun Vadeli

Faydalar için Yaşam Tarzı Dengesi Alkol Suiistimali Tedavisi – Alkol Suiistimali Tedavisi Alkol kötüye kullanımı

tedavisi genellikle alkolden kurtulma rehabilitasyon programlarına dahil edilir ve kendi kendine alkol tedavisi kullananlar tarafından aranır. Alkol kötüye kullanımı tedavisi bireysel, grup, eşli veya aile danışmanlığı şeklinde olabilir. Alkol kötüye kullanımı tedavisi, bilişsel davranışçı terapi gibi önceden belirlenmiş bir yönteme veya psikoterapi gibi daha kişiye özel bir yönteme dayandırılabilir.