29 Ocak 2022

Benlik saygısı, özgüven, özsaygı

ile admin

Bugün bakmak istediğim ve karıştırıldığını gördüğüm kavramlar var. Bu kavramlarla ilgili yazmak istedim. Benlik saygısı, kişinin kendisine değer vermesi ile ilgili bir kavramdır. Kendisiyle ilgili yaptığı değerlendirmelerle barışık olma sürecidir. Ruh sağlığığımız üzerinde oldukça etkilidir. Özellikle kişilik bozuklukları kapsamında benlik saygımız düşük olabilir ya da hiç olmayabilir. Benlik saygımızın belli bir düzeyde olması önemlidir. Artması ya da azalması ruhsal hastalıklara neden olabilir. Benlik saygısını kırılgan, yüksek ve düşük olarak ele alabiliriz.Kırılgan benlik saygısı kişilik özelliği olarak düşünülebilir. Kırılgan insanlarda öncelikle çekingen kişilik ve narsistik kişiliğin kırılgan tipi akla gelmelidir.

Kırılganlık ruhsal hastalıklara yatkınlık oluşturmaktadır. Depresyon ve sosyal fobi gibi ruhsal hastalıklarda rahatsızlığın yaşandığı dönemlerde benlik saygısı daha da kırılgan olabilmektedir. Düşük benlik saygısı ise ruhsal bozukluklara yatkınlık oluşturabilmektedir. Ruhsal bozukluklar da daha çok benlik saygısında da düşme olabilir. Yüksek benlik saygısı, aslında gayet sağlıklıdır fakat narsistik gereksinimler nedeniyle şişirilmiş olan benlik ile ayırt etmemiz gerekir. Narsistik kişilik bozukluğu ve bipolar bozukluk da şişirilmiş bir benlik saygısı olabilir. Özgüven bireyin kendini nasıl gördüğüyle alakalıdır ve kendilik algısı olarak düşünülebilir. Özgüven kişinin kendisiyle barışık olması olarak düşünülebilir. Öncelikle neleri yapabildiği ve yapabileceğini bilmesinden geçer. Özgüven için benlik saygısı da çok önemlidir. Özsaygı kavramı ise, bir kişinin kendi değeri hakkındaki genel duygusunu ifade eder. Bir kişinin, kendisine ne kadar değer verdiğini ve kendisini ne kadar onaylayıp takdir ettiğini, ödüllendirdiğini veya sevdiğini ölçen, bir tür ölçüt olarak düşünülebilir. Kavramlar birbirine yakın ama ince ayrıntıları bulunmaktadır. Hepsinin sağlıklı düzeyde olması önem taşımaktadır.