29 Ocak 2022

Hastalık yanılgısı 2

ile admin

Sağlığımız eskiden zannedilenin aksine yaşamımız boyunca çok daha fazla kendi kontrolümüz altındadır. Genlerimizde kodlu bilgiler nasıl hastalanacağımızı bize söylemez, daha uzun bir yaşam süresi boyunca sağlığımızı nasıl maximum seviyede tutmamız gerektiği konusunda bize ışık tutar.

Dr. Dean Ornish bu durumu herkesin dikkatine sunan kişidir. Dr. Ornish, kardiyovasküler hastalık teşhisi konulan insanlarla klinik çalışma başlatmıştı. Çalışma beş yıl boyunca devam etti. Çalışmaya katılanlar çok az işlenmiş tahıllardan, sebzelerden, meyvelerden ve düşük yağlı hayvan ürünlerinden oluşan bir diyetle beslendiler. Stres azaltıcı egzersiz ve yogaya katıldılar. Eşdeğer bir kontrol grubu bunları uygulamadı. Çalışmanın sonunda kalbi besleyen büyük arterlerdeki plak miktarını ölçen ileri tanı araçlarının kullanımıyla programdaki katılımcıların beş yıl sonunda plak varlığının hafif oranda gerilediği sonucuna ulaştı. Programa dahil olmayan eş değer hasta grubundaki hastalıklarda aynı zaman zarfı boyunca hastalıkların ilerlediği gözlendi. Çalışmanın üç yıllık devamında programa katılan gruptaki hastaların arterlerindeki blok miktarında gözlenen yaklaşık yüzde 8 azalmaya karşılık, programa katılmayan grupta ortalama yüzde 12’lik bir artış bildirildi. Ornish çalışması yaşam tarzı değişikliğinin sağlığı düzelttiğini ve bu davranış değişikliklerinin sürdürülmesinin sağlığı daha da yükselttiğini göstermiştir.

Çalışma yaşam tarzının ve çevrenin gen ekspresyonunun belirlenmesindeki ve sağlık durumunu etkilemesindeki rolünü kanıtlamıştır.