28 Ocak 2022

Robotik cerrahi hakkında genel bilgiler

ile admin

Robotlar önceden programlanmış görevleri yerine getiren cihazlardır. Bunlar doğrudan bir operatörün kontrolünde veya bir bilgisayar programının kontrolü altında da çalışabilmektedir. Uzun yıllar otomotiv sektöründe montaj için kullanılırken, ilerleyen yıllarda evlerde yardımcı elaman olarak da kullanılmaya başlandı. Ancak tıpta kullanılmaları ise NASA (Amerikan Hava ve Uzay Dairesi) tarafından uzaktan cerrahi tedavileri gerçekleştirilmesi amacıyla tasarlanmıştı. Mühendis ve doktorların girişimleri ile ilk robotlar 1980’li yılların başında geliştirildi ve kısa sürede tıpta kullanıma sokuldu.

Robotlar önceden programlanmış görevleri yerine getiren cihazlardır. Bunlar doğrudan bir operatörün kontrolünde veya bir bilgisayar programının kontrolü altında da çalışabilmektedir. Uzun yıllar otomotiv sektöründe montaj için kullanılırken, ilerleyen yıllarda evlerde yardımcı elaman olarak da kullanılmaya başlandı. Ancak tıpta kullanılmaları ise NASA (Amerikan Hava ve Uzay Dairesi) tarafından uzaktan cerrahi tedavileri gerçekleştirilmesi amacıyla tasarlanmıştı. Mühendis ve doktorların girişimleri ile ilk robotlar 1980’li yılların başında geliştirildi ve kısa sürede tıpta kullanıma sokuldu.

Robotik cerrahinin avantajları nelerdir?

• Hastane kalış süresi çok kısalmakta,

• Operasyon sonrası daha az ağrı proplemi olmakta

• Daha az kana ihtiyaç duyulmakta

• Operasyon sonrası standart cerrahide hastalara 2 ay yan yatmamaları söylenirken, robotik cerrahide bu süre 10 güne kadar inmektedir.

• Operasyon sonrası çabuk iyileşme ve sosyal hayata hızlı dönüş olmaktadır.

• Enfeksiyon ve benzeri komplikasyonlar daha az görülmektedir. Hangi hastalarda robotik cerrahi uygulanmaktadır? Robotik cerrahi küçük kesilerden yapılan kalp ameliyatları için kullanılmaktadır ve bunların daha kolay yapılmasına imkan sağlamaktadır. Kalp cerrahisi ameliyatlarının en fazla olduğu koroner bypass cerrahisi robotlar yardımıyla oldukça az yapılmaktadır. Bu yapılan hastaların tamamına yakını tek damar hastalarıdır. Aort kapak ameliyatları da anatomik ve teknik nedenlere bağlı robotla yapılması tercih edilmemektedir.Robotik kalp cerrahisi esas olarak;

• Koroner bypass cerrahisi

• Kulakçıklar arası deliklerin kapatılmasında (ASD)

• Mitrak kapak onarımı ve değişim ameliyatlarında,

• Triküspit ameliyatlarında

• Kalp tümörlerinde

• Ritim bozukluklarının tedavisinde (Atriyalfibrilasyon) kullanılmaktadır. Robotik cerrahi ile ilgili yaygın algı, robotun ameliyatı kendisinin yaptığı algısıdır. Robotik sistem yalnızca cerrahın parmak hareketlerini robot kollarına taşımaktadır. Robotların kendilerine yüklenen programlar dahilinde kendi başlarına ameliyatı yapabilmeleri belki 50-100 yıl sonra mümkün olabilecektir. Robotların ilk çıkış felsefesi uzaktan kumanda edilerek ameliyatların gerçekleştirilmesiydi. Yakın gelecekte, mesela Amerika’daki bir cerrahın robot konsolunu kullanarak Türkiye’deki bir hastayı ameliyat etmesi planlanmaktadır. Bizim yaptığımız robotik cerrahide ameliyat masası ile cerrahi konsol arasında 3-5 metre uzaklık ve kablo bulunmaktadır. Çok yakın gelecekte robotlar, bu kablolardan ve çok sayıdaki kollardan kurtulacak,çok uzaklardan ve tek girişten bu operasyonlar gerçekleştirilecektir.