30 Ocak 2022

Sağlıklı olmaktan kastımız nedir?

ile admin

Yüzyıllar boyunca insanoğlunun ilgilendiği ve onun için çabaladığı bir konu olmuştur. Bunun için hizmet dalları geliştirmiş ve kendi sağlığına çalışılmasını sağlamıştır. Günümüzde de sağlık, çay sohbetlerinden, şirket toplantılarına kadar insanın olduğu her noktada ilgi odağı olmuş ve gündemin değişmez konusu haline gelmiştir.

Peki nedir insanın sağlığa duyduğu bu ilgi?

Buraya getirilirken kendisine isteği sorulmayan insanoğlu, bu dünyadan güzel anlar yaşayıp ayrılmak istiyor ve bu yolculukta sağlıklı olmadığında o anların tadını çıkaramayacağının bilincinde. Ama insanoğlunun istediği sağlık nasıl bir sağlık ve sağlıklı olmaktan kastı ne? İnsanoğlunun sağlıktan kastını iki maddede açıklayacak olursak;

1. Düzenli ilaç kullanımı veya ameliyat olmayı gerektirecek bir hastağının olmaması

2. Uzuvlarında bir eksiklik veya işlevinde bozukluk olmaması

Bu iki maddede bir sorunu olmamasını ister insan.

Kanser olmamak, reflü olmamak, diyabet olmamak, sakat olmamak…

Çünkü bedenine sağlık eşlik etmediğinde tadını tuzunu alamaz hiçbir şeyin. Bundan dolayı bu iki maddede bir sorun olmasından korkmuş ve bu iki maddede sorun çıkarmaya giden yolda emeği olan her şeye ‘’Sağlığa zararlı’’ etiketini yapıştırmış ve onlardan itinayla kaçmıştır.
Kaçmıştır kaçmasına ama bazı zamanlar bulmuştur hastalıklar kendini.
O zaman insanın sağlık tanımında bir yanlışlık olmalıydı, bir şeyleri atlıyor veya görmüyordu…Gelin bir de sağlık uzmanlarının sağlığı nasıl
tanımladığına bir göz atalım.

Dünya Sağlık Örgütü der ki: ‘’ Sağlık bütüncül bir fiziksel, akli ve sosyal refah durumudur ve sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil,
bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik halidir.’’

Dikkatinizi çektiyse bu tanımda sizlerin tanımınızdan ayrılan iki farklılık var: Birincisi sağlığa sadece bedenin üzerinden değil ruhsal
ve sosyal açıdan da yaklaşmış, ikinci farklılık ise eksiklik, bozukluk, hastalık gibi somut ve sığ ifadeleri değil ‘’iyilik hali’’ gibi daha kapsamlı ve bütüncül bir ifade kullanılmış. Sağlığı; bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan olmak üzere üç iyilik ölçütü üzerinden ölçmüştür. Bedensel kısmına zaten aşinayız fakat ruhsal ve sosyal açıdan iyilik halinde olmak hep kaçırdığımız ve artık göz önüne almamız gereken bir nokta haline gelmelidir. Ruhsal ve sosyal açıdan iyilik hali derken ne demek istediniz dediğinizi duyuyorum ve hemen açıklıyorum. Yani gün içinde yapmamız gereken görev ve sorumluluklarımızı yerine getirecek motivasyon ve isteği kendimizde bulduğumuz, zorluklarla karşılaştığımızda pes etmeden devam edebildiğimiz ve stres yönetiminde iyi olduğumuz bir ruhsal iyilik hali ile kendimizi zorlanmadan ifade edebildiğimiz, önyargıyla karşılanmadığımız, anlaşabildiğimiz bir sosyal
çevrede olma ve özgürlüklerimizin kısıtlanmadığı insanlarla çevrili olduğumuz bir sosyal iyilik hali…

Dünya Sağlık Örgütü işte bu bütüncül sağlığı önemser ve sağlıklı olmaya giden yolun bu üç faktörün durumundan geçtiğini söyler…

İlk makalemde bahsetmek istediklerim yalın ve öz bir şekilde sağlığı anlatmaktı…

Sağlıkla kalın…