Etiket: Spinal Müsküler Atrofi

28 Ocak 2022

Spinal müsküler atrofi

Spinal müsküler atrofi (SMA), ilerleyici kas güçsüzlüğü ve felç ile sonuçlanan genetik bir hastalıktır. Bu hastalık yaklaşık 10.000 canlı doğumda …