28 Ocak 2022

Travma, psikolojik etkileri ve emdr

ile admin

Travma, ani ve beklenmedik bir şekilde gelişen, kaygı veya panik yaratarak günlük hayatımızın olumsuz etkilenmesine neden olan yaşam olayları olarak tanımlandırılabilir. Yaşanan bir trafik kazası, sevdiğimiz bir yakınımızı kaybetmek, deneyimlediğimiz bir doğal afet belki de çocukluk çağlarında yaşadığımız ve hatırlamakta bile zorlandığımız anılar bizde travma etkisi yaratmış olabilir. Bu noktada yapmamız gereken deneyimlediğimiz travmatik yaşam olaylarının hayatımızın geri kalanına yönelik olumsuz etkilerini törpülemek ve ruh sağlığımızı güçlü tutmak olmalıdır. Yaşanan olaya göre travmanın neden olduğu psikolojik problemler farklılaşabilmekle birlikte en sık görülen problemler depresyon, panik atak, obsesif-kompülsif bozukluklar, kaygı bozuklukları, ilişki problemleri, fobiler, cinsel problemler ve kişilik bozukluklarıdır. Kişinin hayatının ruhsal açıdan sağlıklı bir zeminde devam edebilmesi için travma sonrası sürecin doğru yönetilmesi ve travmanın neden olduğu problemlerin giderilmesi oldukça önemlidir.

Travma ve EMDR Terapisi

Travma sonrası yaşanan problemleri gidermek için kullandığımız yöntemlerden biri olan EMDR terapisinde amaç, geçmiş deneyimlerin bizde bıraktığı olumsuzluklara karşı bir duyarsızlaştırma geliştirmek ve daha sağlıklı bir gelecek inşa etmemizi sağlamaktır. EMDR’ye göre beynimiz, yaşadığımız yeni deneyimler aracılığıyla kendisine ulaşan bilgiyi işleme ve işlevsel hale getirme görevine sahiptir. Yaşanan deneyimlerimiz tüm duyusal yönleriyle işlenir ve mevcut anı ağımıza katılarak öğrenme gerçekleşir. Travmatik veya çok fazla rahatsız edici yaşam olaylarıyla karşılaştığımızda bu sistem zarar görür ve rahatsız edici anı ile ilgili duygu, resim ve düşünceler işlenmeden kalırlar. İşlenme tam olarak gerçekleşmediği taktirde olay her ne kadar geçmişte kalmış olursa olsun kişinin yaşadığı olumsuz yaşam olayının duygusal boyutundan kurtulması mümkün değildir. EMDR yöntemi ile beynimiz de kilitli kalmış olumsuz yaşam olayının işlenmesi sağlanmaktadır. Bu sayede danışan, travmatik yaşam olayına karşı duyarsızlaşma geliştirir ve anıyı sağlıklı bir perspektiften görmeye başlar. EMDR terapisi travmatik yaşam olaylarının olumsuz etkilerini gidermenin yanı sıra danışanın yeni bir bakış açısı geliştirmesine, pozitif inançlar kazanmasına ve olumlu duygular geliştirerek daha sağlıklı yarınlar inşa etmesine de yardımcı olur. Biz PSK Klinik ailesi olarak, alanında uzman ekibimizle danışanlarımız için EMDR’de dahil olmak üzere en doğru terapi yöntemlerini planlayarak destek olmak ve travmatik yaşam olaylarının olumsuz etkilerini gidermek için etik kurallar çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.